Porselen Diş

Porselen Diş
Malatya Fahri Kayahan Diş Doktoru Zülgani Cebgiz tarafından kullanılan ametali seçerek özenle yapılan uygulamalar, doğal diş minesinin üzerine kaplanan bir örtü gibi olup, uzun yıllar taşıyıcısının ağzının içerisinde ilk günkü ayarlanan beyazlığının değeri değişmeden kalacaktır. Son derece kaliteli, dişin dentin tabakasını sarıp, ısı yalıtımı sağlayan bu porselen diş nasıl yapıldığını gelin beraber inceleyelim.
 
İlk etapta, porselen kaplaması yapılacak olan diş mineleri belirlenir. Bu diş minelerinin kalınlık değerleri ölçülür ve ardından bu değerler ışığında, kalınlığa bağlı olarak, kaplanacak olan porselen ametalinin ölçek değeri belirtilip, bu değer analizleri laboratuvara gönderilir. Sonrasında, kaplama yapılacak olan diş mineleri, özel matkaplar yardımı ile oturtma işlemi için kazınır. Kazımada genel amaç, dişin kalınlığını azaltıp, kaplama sonrası, ideal kalınlık seviyesini yeniden yakalamak ve porselen protezlerine tutunma yüzeyi sağlamaktır. Kazınma, üç boyutlu olacak şekilde aşağıdan yukarıya, sağdan sola ve dairesel şekilde yapılır. Elde edilen hafif pütürlü ancak pürüzsüze yakın diş minesi katmanının ikinci olarak tekrar ölçümü yapılır. Bu ikinci ölçümde amaç kazıma işleminin kaç mikronluk değerlerde ihtiva edildiğini saptayabilmektir. Bu değerlere göre, hazırlanacak olan porselen diş kalınlıklarına ek kalınlıklar ilave edilebilir, küçük kaldıysa, bir iki mikron değerinde biraz daha inceltme işlemi tekrarlanarak yapılabilir.
 
İkinci ya da üçüncü kazıma işlemleri sonrasında istenen kalınlık değerine indirgenen diş minelerinin ölçümleri özer aletler ile mikron mikron hesap edilip, bu sayısal veriler laboratuara yeniden gönderilir. Ayrıca diğer zirkonyum diş kaplamalarında beyazlık değerine bakılarak, protez kalıbına diğer diş mineleri ile türevlenip, doğal bir görüntüye kavuşabilecek beyazlık değeri atanır. Bu renk değeri de gene ilgili noktaya gönderilip, protez kalıbının veriler doğrultusunda işlenmesi sağlanır.
 
Laboratuardan gelen kalıplar, özel yapıştırıcı jeller yardımı ile önceden kazınmış olan diş mine katmanına yapıştırılır. Sonrasında, ortalama bir haftadan daha kısa süreli iyileşme periyodunun ardından, doğal görüntüsüne kavuşturulan kaplamaların tedavisi tamamlanmış olur. Son derece kolay bir işlem olup, tedavi sırasında hiçbir ağrı duymazsınız. Sonrasında da, ağrılar hissetmeyeceksiniz. Porselen kaplanan dişe cerrahi müdahale uygulanmaz. Ölü katman olan kalsiyum tabakası kazınır, başka bir yapıya dokunulmaz.
 
Bazı durumlar istisnai olabilir. Böyle durumlarda da, genelde diş doktoru çürük içermektedir. Böyle diş yapılarına kaplama yapılmadan önce, çürüğün tamamen temizlenip, doldurucular ile desteklenmesi sağlanır. Destekleme işlemlerinin ardından, doldurma kalıpları desteklenen diş minesine tümüyle yapıştırılır ve sarılır. Tüm bu işlemlerin üzerine son kez düzeltmeler yapılır ve işlem tamamlanmış olur.
 
Porselen diş tedavisi temin edecek bazı bireylerin dişlerinde yapısal bozukluklar mevcuttur. Böyle bireylerde tedavi öncesi yapısal bozuklukların giderilmesi esas alınır. Düzeltmeler ve şekillendirmeler ile diğer dişlere paralel bir görüntü kazanan diş mineleri, bu işlemlerin sonrasında kazınır ve porselen kaplama diş uygulamaları yapılır.
 
Bazı durumlarda, diş minesi kaplama öncesi yapılacak kazıma işlemi için yeterli kalınlığa sahip değildir. Bu gibi durumlar genelde ön dişler gibi ince diş türlerinde görülmekte olunup, böylesi durumlara karşı gene porselen ihtiva eden ancak kısmen daha ince olan örtü kalıp şablonları kullanılır. Her zaman porselen diş fiyatları değişebilir.
 
Birtakım bireylerin diş köklerinde incelmeler, sallantılar mevcuttur. Böylesi durumlarda öncelikli amaç, diş kökünü güçlendirmek, sonrasında kaplama yapmaktır. Bunun için ilk etap olarak, ek protez çivileri gibi yöntemler kullanılıp, dişin tutunumu sağlanır. Tutunum sağlanan diş minesi üzerine kaplama protezi yapıştırılır.
 
Çene kemiğine bağlı kaymalar yaşayan hastalar, bu yönde bir hizmet alacaları zaman. Ortodontik tedaviler ile yapıya bağlı bozuklukları giderilir, estetik açıdan bu bozukluk düzeltildikten sonra porselen yüzey kaplama işlemi yapılır.

HİZMETLERİMİZ